Privatlivspolitik for kunder og leverandører

Vores behandling af personoplysninger, som vi indsamler om dig:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hammershøj Autoophug ApS og Kjellerup Autolager er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger:

Hammershøj Autoophug ApS
Nørbækvej 17-21, Hammershøj
8830 Tjele

Tlf. 86 451666
CVR: DK-28853009

Kjellerup Autolager 
Vandværksvej 15
8620 Kjellerup

Tlf. 86 882022
CVR: DK-28853009

Mail: bogholderi@86451666.dk
Website: www.hammershoj-autoophug.dk

2. Formål og retsgrundlaget med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Holde vores kundedatabase opdateret.
 2. Kommunikation ifm. din ordre eller andre forespørgsler til os.
 3. Vi har mulighed for at sende faktura og kontoudtog.
 4. Registrering af køretøjer.
 5. Vi kan fremsende skrotningsattester, ophugningserklæringer og fuldmagter til Miljøordning for biler, samt til Miljøstyrelsen.
 6. Vi kan opfylde reklamations- og garantiforpligtelser.
 7. Vi har mulighed for at lave kundeundersøgelser, konkurrencer m.m. via digitale løsninger.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger: 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde kan vi have brug for at behandle oplysninger, men det sker først efter indhentning af særskilt samtykke fra dig.

3. Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse, tlf.nr., CVR.nr.
 • Mailadresse
 • Faktureringshistorik

 Særligt følsomme personoplysninger:

 • Ingen

 4.  Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver eller overlader dine personoplysning til følgende modtagere: Databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS

6. Opbevarings-/slettepolitik af dine personoplysninger:

 1. Bilagsoplysninger/faktureringsoplysninger vil blive opbevaret i 6 år.
 2. Øvrige kundeoplysninger vil blive opbevaret, så længe vi har et sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.

7. Retten til at trække samtykke tilbage:

Vi kan behandle visse personoplysninger, efter et særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at tage kontakt til os jvf. kontaktoplysninger i punkt 1. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra den dato du tilbagetrækker samtykket. Det har ikke virkning for de oplysninger vi har behandlet efter dit samtykke før denne dato. Det har heller ingen betydning for behandling af personoplysninger på et andet grundlag end samtykke.  jvf. punkt 2. 

8. Dine rettigheder: 

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte os jvf. kontaktoplysningerne i punkt 1.

 1. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
 2. Du ret til at få rettet evt. forkerte oplysninger om dig
 3. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet, hvor vores generelle sletning sker.
 4. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse med vores, ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 6. I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt format, og du har i visse tilfælde ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

9. Sikkerhed:

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed. 

10. Ændringer i behandlingen af personoplysninger:

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling er personoplysninger. Dato for ”sidst opdateret” vil fremgå nederst på siden.  I tilfælde af væsentlige ændringer, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

 11. Klage til datatilsynet:

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, som vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde flere oplysninger om dette på Datatilsynets hjemmeside:

www.datatilsynet.dk

Senest revideret: 28.03.2019