PRIVATLIVSPOLITIK FOR HAMMERSHØJ AUTOOPHUG APS

 1. Indledning

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata. Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13

Søren Damsgaard er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler, refererer dette til Persondataforordningen. Hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

 1. Generelt om behandling af persondata

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte: Søren Damsgaard, der har det interne overordnede ansvar herfor.

 1. DATAANSVARLIG

Hammershøj Autoophug ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger: 

Hammershøj Autoophug ApS

Nørbækvej 17-21

8830 Tjele

CVR: 28853009
Tlf.: 86451666
e-mail: info@86451666.dk

URL: https:://www.hammershoj-autoophug.dk/ 

 1. Behandlingsformål; kategorier af oplysninger, der behandles

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.

 • gennemførelse af ordrer.
 • registrering af køretøjer.
 • håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser.
 • håndtering af skrotningsattester, ophugningserklæringer og fuldmagter.
 • opdatering af vores kundedatabase.
 • udsende faktura og kontoudtog
 • opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.
 • opfølgning på salg og udlejning.
 • kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.
 • sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
 • optimering af vores digitale løsninger.
 • mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.
 • Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.          

 

 • HVILKE DATA INDSAMLES

Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi behandler, omfatter:

 • Automatisk indsamlede data

Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette. Det gælder eksempelvis vores kontaktfunktion på websiden og den automatiske tidsbestilling herigennem. 

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres:

 • dato og tidspunkt for besøg
 • de sider, der besøges i løsningen
 • IP-adressen, du benytter
 • IP-adressens geografiske placering
 • oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi anvender Sseek4Cars, der fungerer som databehandlere for os. Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav.

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 4. 

 • Oplysninger du selv afgiver

Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores webside.  

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:

 • Oplysninger du deler med os via sociale medier
 • Oplysninger sendt på e-mail
 • Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre
 • Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.

 

 • Behandlingsgrundlag

Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontraktretslige forpligtelser mellem os.

Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke, jf. straks nedenfor.

 

 • Modtagere og videregivelse af persondata

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. 

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service samt grossister i forbindelse med bestilling af reservedele m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vi indsamler som udgangspunkt ikke persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

 

 • Opbevaringstids og slettepolitik

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.  

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

Cookies, jf. pkt. 4 slettes dog senest 12 måneder efter brug.

 

 • Indsigtsret, berigtigelse og sletning (art. 13.2.b, art. 15.)

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan anmode om er i hvert fald:

 • at der behandles persondata
 • hvad der behandles
 • formålene med behandlingen
 • de berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
 • tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
 • retten til at
  • anmode om berigtigelse eller sletning
  • indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette henvendelse på support@seek4cars.net eller telefon 93 911 911. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

 

 • Dataportabilitet og profilering

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende.

 • SAMTYKKE

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 1.

 • COOKIES

 • Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. 

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

 • Cookietyper og deres formål

Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 • SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.  

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

 • Klager (art. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klage sker ved henvendelse til

          Datatilsynet

          Borgergade 28, 5.

          1300 København K

          e-mail: dt@datatilsynet.dk

          Tlf.: 3319 3200                

 • VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivspolitk kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside. 

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 02.02.2022

Privatlivspolitik for kunder og leverandører

Vores behandling af personoplysninger, som vi indsamler om dig:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hammershøj Autoophug ApS og Kjellerup Autolager er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger:

Hammershøj Autoophug ApS
Nørbækvej 17-21, Hammershøj
8830 Tjele

Tlf. 86 451666
CVR: DK-28853009

Kjellerup Autolager 
Vandværksvej 15
8620 Kjellerup

Tlf. 86 882022
CVR: DK-28853009

Mail: bogholderi@86451666.dk
Website: www.hammershoj-autoophug.dk

2. Formål og retsgrundlaget med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Holde vores kundedatabase opdateret.
 2. Kommunikation ifm. din ordre eller andre forespørgsler til os.
 3. Vi har mulighed for at sende faktura og kontoudtog.
 4. Registrering af køretøjer.
 5. Vi kan fremsende skrotningsattester, ophugningserklæringer og fuldmagter til Miljøordning for biler, samt til Miljøstyrelsen.
 6. Vi kan opfylde reklamations- og garantiforpligtelser.
 7. Vi har mulighed for at lave kundeundersøgelser, konkurrencer m.m. via digitale løsninger.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger: 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde kan vi have brug for at behandle oplysninger, men det sker først efter indhentning af særskilt samtykke fra dig.

3. Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse, tlf.nr., CVR.nr.
 • Mailadresse
 • Faktureringshistorik

 Særligt følsomme personoplysninger:

 • Ingen

 4.  Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver eller overlader dine personoplysning til følgende modtagere: Databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS

6. Opbevarings-/slettepolitik af dine personoplysninger:

 1. Bilagsoplysninger/faktureringsoplysninger vil blive opbevaret i 6 år.
 2. Øvrige kundeoplysninger vil blive opbevaret, så længe vi har et sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.

7. Retten til at trække samtykke tilbage:

Vi kan behandle visse personoplysninger, efter et særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at tage kontakt til os jvf. kontaktoplysninger i punkt 1. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra den dato du tilbagetrækker samtykket. Det har ikke virkning for de oplysninger vi har behandlet efter dit samtykke før denne dato. Det har heller ingen betydning for behandling af personoplysninger på et andet grundlag end samtykke.  jvf. punkt 2. 

8. Dine rettigheder: 

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte os jvf. kontaktoplysningerne i punkt 1.

 1. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
 2. Du ret til at få rettet evt. forkerte oplysninger om dig
 3. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet, hvor vores generelle sletning sker.
 4. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse med vores, ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 6. I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt format, og du har i visse tilfælde ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

9. Sikkerhed:

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed. 

10. Ændringer i behandlingen af personoplysninger:

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling er personoplysninger. Dato for ”sidst opdateret” vil fremgå nederst på siden.  I tilfælde af væsentlige ændringer, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

 11. Klage til datatilsynet:

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, som vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde flere oplysninger om dette på Datatilsynets hjemmeside:

www.datatilsynet.dk

Senest revideret: 28.03.2019